zanieczyszczenia punktowe

Encyklopedia PWN

gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, nie będące jego naturalnymi składnikami, lub też substancje występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych w porównaniu z naturalnym składem powietrza;
substancje chemiczne, bakterie i in. mikroorganizmy, obecne w wodach naturalnych w zwiększonej ilości.
stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję materiałów.
ilość (np. masa) zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych wprowadzana do powietrza atmosferycznego w jednostce czasu;
toksykologia środowiska, ekotoksykologia,
dyscyplina zajmująca się szkodliwymi skutkami rozprzestrzeniania się i działania zanieczyszczeń i składników toksycznych na mikroorganizmy oraz rośliny i zwierzęta zasiedlające ekosystemy wodne i lądowe.
cyna
[niem.],
Sn, stannum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 50;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia