zamkniętymi

Encyklopedia PWN

Maria, Maryja, Matka Boża, Bogurodzica, Najświętsza Maria Panna, ur. przed 20 r. p.n.e., zm. po 30 r. n.e.,
matka Jezusa.
Miłosz Czesław, ur. 30 VI 1911, Szetejnie (Litwa), zm. 14 VIII 2004, Kraków,
poeta, prozaik, eseista, uznawany za największego polskiego poetę XX w..
mat. krzywa płaska będąca zbiorem punktów M, dla których iloczyn odległości od 2 ustalonych punktów (ognisk) F1(−c, 0) i F2(c, 0) jest stały: MF1 · MF2 = a2;
ograniczona przestrzeń wypełniona powietrzem o ciśnieniu większym od atmosferycznego, zamknięta z jednej strony powierzchnią przenoszącą ciśnienie, np. zwierciadłem wody;
fiz. jedna z postaci, w której przejawia się pole elektromagnetyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia