zamkniętymi

Encyklopedia PWN

klejstogamia
[gr. kleistós ‘zamknięty’, gámos ‘małżeństwo’],
bot. zapylenie własnym pyłkiem, zachodzące w zamkniętym kwiecie;
urządzenie, w którym woda w wyniku ogrzewania zmienia stan skupienia i staje się parą nasyconą lub przegrzaną o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego; para jest użytkowana na zewnątrz kotła;
Komisja Archeologiczna Wileńska, właśc. Tymczasowa Komisja Archeologiczna Wileńska,
instytucja kult.-nauk. zał. 1855 (działała od 1856) w Wilnie przez E. Tyszkiewicza (prezes);
krążenie, cyrkulacja,
mat. pojęcie z zakresu rachunku wektorowego; k. nazywa się całkę krzywoliniową z wektora pola  () po zamkniętym konturze L (całka): , gdzie ax(x, y, z), ay(x, y, z), az(x, y, z) — składowe prostokątne wektora  ();
mat. krzywa zbudowana z odcinków łączących w przestrzeni n dowolnych punktów A1, A2, ... , An: A1 z A2, A2 z A3, ... , An - 1 z An;
dolina walna w Tatrach Zachodnich, między Hrubym Reglem i Skoruśniakiem na zachodzie a Łysankami, Grzybowcem i Małym Giewontem na wschodzie, na południu i południowym wschodzie zamknięta masywem Czerwonych Wierchów i grzbietem łączącym go z masywem Giewontu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia