zamkniętymi

Encyklopedia PWN

wizualne przedstawienie tła akcji scenicznej, wyrażone za pomocą środków malarskich, plastycznych lub architektonicznych.
zakład zamknięty w XVI–XVIII w., wykorzystujący w warsztatach rzemieślniczych pracę osób najczęściej obwinionych o włóczęgostwo i żebractwo.
wrażenie słuchowe (lub zmierzony sygnał) wywołane przez powracający impuls fali sprężystej odbitej od przeszkody, dochodzące do obserwatora (lub odbiornika) z takim opóźnieniem czasowym, które pozwala na odróżnienie go od impulsu fali bezpośredniej;
ezoteryzm
[gr. esōterikós ‘wewnętrzny’, ‘zamknięty’],
tendencja do ukrywania najgłębszego sensu doktryny i kultu religijnego przed obcymi lub nie wtajemniczonymi.
filtr
[łac.],
urządzenie do oddzielania cząstek od cieczy lub gazów przez filtrację;
pojazd, w którym mechanizmem jezdnym są gąsienice i toczące się po ich wewn. obwodzie koła
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia