zamkniętymi

Encyklopedia PWN

mat. teoria opisująca rozkłady rozmaitości różniczkowych na prostsze fragmenty.
ianuis clausis
[łac.],
przy zamkniętych drzwiach, za zamkniętymi drzwiami; w tajemnicy.
implant
[łac.],
wszczep,
element strukturalny wykonany z materiału tkankowego (auto-, homo-, heterogenicznego) lub biomateriału (metal, ceramika, tworzywo węglowe, tworzywo sztuczne) umieszczony w organizmie w celu uzupełnienia lub zastąpienia tkanek narządu (albo jego części) lub spełniania (wspomagania) ich funkcji, także urządzenie zastępcze umieszczane wewnątrz ciała (np. serce sztuczne, defibrylator, rozrusznik serca, układ hydrauliczny z zastawką do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego w wodogłowiu).
bud. otwór w ścianie, zwykle wraz z zamknięciem, umożliwiający dostęp światła i wentylację pomieszczenia;
cedzidło, nucza,
techn. filtr o działaniu okresowym;
comitium
[łac.],
miejsce przeznaczone na zgromadzenia komicjów kurialnych, potem gł. zgromadzeń ludu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia