zalewową

Encyklopedia PWN

bud. ciekły asfalt do zalewania szczelin dylatacyjnych, również zaczyn budowlany lub zaprawa cementowa do zalewania spoin między np. wielkowymiarowymi blokami ściennymi, płytami stropowymi.
działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
El Tuparro, Park Narodowy, Parque Nacional Natural El Tuparro,
obszar chroniony we wschodniej części Kolumbii;
roln. sposób nawadniania (nawadnianie zalewowe),
aluwia
[łac. alluvium ‘powódź’],
osady rzeczne,
osady okruchowe (żwiry, piaski, muły) transportowane i osadzane przez rzekę na dnie koryta rzecznego (osady korytowe) oraz, w okresie powodzi, również na tarasach zalewowych (osady pozakorytowe — mady);
Amazonas
[amazọnasz] Wymowa,
Estado do Amazonas,
największy stan Brazylii, w północno-zachodniej części kraju, przy granicy z Wenezuelą, Kolumbią i Peru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia