zależny

Encyklopedia PWN

mat. wielkość zmienna zależna od innej zmiennej;
mat. układ równań, z których przynajmniej jedno wynika z pozostałych;
enzymy należące do nukleotydylotransferaz, syntetyzujące z odpowiednich nukleotydów trifosforanowych cząsteczki kwasów deoksyrybonukleinowych i rybonukleinowych wg wzoru zakodowanego w materiale genetycznym organizmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia