zależna od receptorów

Encyklopedia PWN

stan niewrażliwości na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych;
pinocytoza
[gr.],
biol. rodzaj endocytozy polegający na pobieraniu przez komórkę z otaczającego środowiska płynów lub określonego rodzaju makrocząsteczek;
czujnik, sensor:
fizjol. stan czynnościowy układu nerwowego, przeciwny do stanu snu;
samoorganizacja cząsteczek, organizacja molekularna, samoagregacja,
spontaniczna asocjacja cząsteczek chem. w wielocząsteczkowe zespoły tworzące specyficzną fazę o mniej lub bardziej zdefiniowanej organizacji mikroskopowej i charakterystyce makroskopowej zależnej od natury tej fazy (np.: warstwy, membrany, pęcherzyki, micele, fazy mezomorficzne).
w produkcji żywności metoda oceny jakości produktów spoż. za pomocą jednego lub kilku zmysłów (wzrok, węch, dotyk, smak)
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia