zakresu przedmiotowego

Encyklopedia PWN

Zakrzewski Witold, ur. 17 XII 1918, Kraków, zm. 16 X 1992, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego;
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia