zakładowy

Encyklopedia PWN

ekon. stała część kapitału własnego spółki potrzebna do jej założenia, tworzona z pieniężnych lub rzeczowych wkładów wspólników;
w Polsce, w zakładach pracy uprawnionych do stosowania zakładowych systemów wynagradzania, pisemne porozumienie między związkiem zaw. i kier. zakładu pracy (po zaopiniowaniu przez radę pracowniczą i uzyskaniu zgody ogólnego zebrania pracowników), zawierające szczegółowe warunki płacy i in. świadczeń w ramach układu zbiorowego.
w Polsce wyodrębnione fundusze przedsiębiorstw, przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników oraz realizację pozaprodukcyjnych celów przedsiębiorstwa, zwłaszcza na potrzeby socjalno-kulturalne pracowników i ich rodzin;
wielopłaszczyznowy ruch na rzecz demokratyzacji i głębokich reform ustrojowych PRL;
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia