zagraniczna

Encyklopedia PWN

Cromwell
[krọmuel]
Oliver Wymowa, ur. 25 IV 1599, Huntingdon (hrab. Cambridgeshire), zm. 3 IX 1658, Londyn,
angielski wódz i mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii.
Disraeli
[dızrẹıli]
Benjamin Wymowa, hrabia Beaconsfield (od 1876), zw. Dizzy, ur. 21 XII 1804, Londyn, zm. 19 IV 1881, tamże,
brytyjski mąż stanu i pisarz.
dług publiczny, dług państwowy,
całkowita kwota zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych (w szczególności Skarbu Państwa), jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszów celowych wobec wierzycieli zarówno krajowych (dług publiczny krajowy), jak i zagranicznych (dług publiczny zagraniczny), ustalona po dokonaniu konsolidacji, tzn. po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań tych podmiotów.
pejoratywne określenie dyplomatycznych i militarnych działań USA (łącznie z bezpośrednimi interwencjami zbrojnymi), umożliwiających amer. ekspansję gosp., penetrację zagranicznych rynków i finansową kontrolę nad innymi państwami;
Gandhi Indira Priyadarshini, ur. 19 XI 1917, Allahabad, zm. 31 X 1984, New Delhi,
polityk indyjska, premier Indii.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia