zagraniczną

Encyklopedia PWN

organizacja działająca 1955–89, z siedzibą w Warszawie;
ekon. prywatne lub państwowe nakłady inwestycyjne dokonywane w danym kraju dzięki kapitałom pochodzącym z innego państwa.
ekon. odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami posiadającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa; dział gospodarki narodowej; pochodna powstania i rozwoju międzynarodowego podziału pracy.
ekon. zobowiązania finansowe władcy lub rządu, powstałe w wyniku zaciągnięcia kredytu poza granicami kraju w formie pieniężnej lub towarowej.
państwowy fundusz celowy, powołany w Polsce na mocy ustawy z 15 II 1989;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia