zachęta

Encyklopedia PWN

Zachęta, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”,
instytucja powstała 1989, zajmująca się organizowaniem ekspozycji indywidualnych, zbiorowych oraz problemowych, prezentujących współcz. sztukę pol. i obcą; od 2003 Narodowa Galeria Sztuki.
organizacja działająca 1860–1939 w Warszawie, której celem była popularyzacja sztuki i wspieranie artystów, → Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.
gmach w Warszawie przy pl. Małachowskiego, wzniesiony 1898–1900, wg projektu S. Szyllera, dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych;
organizacja skupiająca miłośników sztuki i artystów pol., działająca 1860–1939 w Warszawie;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
instytucja zajmująca się organizacją wystaw sztuki pol. i obcej w kraju oraz pol. za granicą, kontrolą krajowego ruchu wystawienniczego, a także działalnością oświat. i popularyzatorską w zakresie plastyki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia