zaburzenia postawy

Encyklopedia PWN

skolioza
[gr. skolíōsis ‘skrzywienie’],
wada kręgosłupa polegająca na jego bocznym skrzywieniu w różnych odcinkach;
termin oznaczający różne następstwa nadmiernego spożywania alkoholu etylowego — mało precyzyjny, obecnie rzadziej używany i raczej niezalecany;
Baudelaire
[bodlẹ:r]
Charles Pierre, ur. 9 IV 1821, Paryż, zm. 31 VIII 1867, tamże,
francuski poeta i krytyk, autor Kwiatów zła.
med. metoda leczenia w psychiatrii polegająca na przepuszczeniu przez mózg prądu elektr. o ściśle określonych parametrach;
encefalopatia gąbczasta bydła, choroba szalonych krów, ang. Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE),
zakaźna, neurologiczna choroba bydła wywoływana przez czynnik zakaźny prion;
katalepsja
[gr. katálēpsis ‘uchwycenie’, ‘ujęcie’],
med. objaw zaburzeń psychicznych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia