złożony

Encyklopedia PWN

grupa atomów obdarzona ładunkiem elektr., np. jon siarczanowy(IV) , jon amonowy , jon kompleksowy.
bot. rodzaj pestkowca; owoc mięsisty, powstający z kwiatów wielosłupkowych;
bot. trad. nazwa rodziny kosmopolitycznych roślin z klasy dwuliściennych;
złożenie, compositum,
wyraz składający się z 2 tematów leksykalnych oraz formantu słowotwórczego o lub i/y;
astrowate (złożone), Asteraceae (Compositae),
najliczniejsza w gatunki rodzina roślin dwuliściennych, licząca ok. 1550 rodzajów obejmujących do 25 tys. gatunków, występujących na lądach całej kuli ziemskiej, z wyjątkiem Antarktydy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia