złożoność obliczeniowa

Encyklopedia PWN

inform. miara efektywności algorytmu;
przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
mat. funkcja o argumentach i wartościach w zbiorze liczb naturalnych (lub w zbiorze tekstów), dla której można podać algorytm znajdujący wartość funkcji na podstawie danego argumentu;
inform. zadanie polegające na uporządkowaniu elementów pewnego ciągu (np. zapisanych w tablicy) wg wartości klucza (np. s. liczb w porządku rosnącym albo s. rekordów opisujących osoby w kolejności ich nazwisk lub dat urodzenia).
Błażewicz Jacek, ur. 11 VIII 1951, Poznań,
informatyk;
dział chemii teoret. zajmujący się badaniem układów chem. za pomocą metod mechaniki kwantowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia