złączem

Encyklopedia PWN

techn. część konstrukcji obejmująca obszar połączenia konstrukcyjnego, na ogół spoczynkowego (połączenia elementów maszyn);
złącze klejowe, połączenie klejowe,
miejsce połączenia 2 lub więcej elementów za pomocą kleju;
fiz. złącze metalu z półprzewodnikiem otrzymane w wyniku pokrycia metalem płytki półprzewodnika;
złącze prostujące, kontakt prostujący,
układ 2 stykających się ze sobą materiałów o różnym charakterze przewodnictwa elektr. (półprzewodniki, metale), mający nieliniową, asymetryczną charakterystykę prądowo-napięciową i związaną z tym zdolność prostowania prądu elektrycznego.
zespół elementów przewodzących (prąd elektr.), wykazujący dostateczną spoistość mech. i dostatecznie duże przewodnictwo elektr. na obszarze przejściowym między tymi elementami.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia