ząbkowanie

Encyklopedia PWN

med. proces fizjol., wyrzynanie się zębów;
akceleracja
[łac. acceleratio ‘przyśpieszenie’],
psychol. w psychologii termin używany jako określenie:
anat. zespół zębów jamy gębowej kręgowców.
antropol. stan zaawansowania rozwojowego jednostki lub grupy ludzi w każdej fazie życia. Termin „wiek biologiczny człowieka” jest oceną jednostki lub grupy w stosunku do standardu, jaki wyznaczają normy rozwojowe, będące wartością średnią cechy dla danej klasy wieku.

Słownik języka polskiego PWN

ząbkowanie «brzeg czegoś ozdobnie powycinany w ząbki»
ząbkować «o dzieciach lub młodych zwierzętach: przechodzić okres wyrastania pierwszych zębów»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia