wzdłużnych

Encyklopedia PWN

część złącza spawanego powstała w czasie spawania ze spoiwa i metalu rodzimego.
zdolność statku wodnego do przeciwstawiania się zewn. siłom (momentom) przechylającym i przegłębiającym oraz powrotu do położenia równowagi po ustaniu ich działania.
stępka, kil,
żegl. umieszczony w płaszczyźnie symetrii dolny element szkieletu lub konstrukcji dna kadłuba statku wodnego;
sposób obróbki skrawaniem: metali (powierzchni płaskich lub kształtowych) nożami strugarskimi na strugarce oraz obróbki powierzchni drewna.
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia