wzdłużnych

Encyklopedia PWN

lotn. stan lotu samolotu (szybowca), w którym jego środek ciężkości porusza się po linii śrubowej;
miecz, płetwa mieczowa,
żegl. ruchomy element (z reguły wzdłużny do osi kadłuba) służący do regulowania powierzchni oporu bocznego statku żaglowego, gł. w celu przeciwdziałania dryfowi;
żegl. element wzdłużnego wiązania kadłuba statku wodnego — kątownik łączący np. mocnicę pokładową i burtową.
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
bud. budowla wodna (betonowa, kam. lub z piasku, wzmocniona faszyną) stanowiąca wzdłużną obudowę brzegu rzeki lub morza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia