wzdłużnych

Encyklopedia PWN

bud. poziomy element konstrukcji, zwykle o znacznej długości w stosunku do wymiaru poprzecznego;
maszyna do gięcia.
żegl. pionowa ściana dzieląca kadłub statku wodnego;
dział techniki poligraficznej zajmujący się procesami wykończeniowymi odbitek drukowych, mającymi na celu wytworzenie produktu w postaci książki, broszury, gazety i innych.
kohorta
[łac.],
demogr. zbiór jednostek (osób), które zapoczątkowały pewien proces, przeżyły jeden i ten sam typ demograficznego zdarzenia, mającego wpływ na dalsze losy populacji w ciągu pewnego czasu, najczęściej 1 roku, np. urodziły się, zawarły związek małżeński, owdowiały, urodziły dziecko;
oscylacyjne ruchy obrotowe i postępowe statku wodnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia