wzdęcia

Encyklopedia PWN

wzdęcie, bębnica, meteoryzm,
med. powiększenie obwodu brzucha, spowodowane gromadzeniem się gazów w jelitach;
ostra, zakaźna, niezaraźliwa choroba owiec;
u bezkręgowców synonimiczna nazwa całego przewodu pokarmowego, u kręgowców najdłuższa część przewodu pokarmowego między odźwiernikiem żołądka i stekiem lub odbytem;
med. zmniejszenie we krwi obwodowej stężenia hemoglobiny poniżej wartości prawidłowych (poniżej 140 g/l u mężczyzn i poniżej 120 g/l u kobiet), liczby krwinek czerwonych (poniżej 4,5 · 1012/l u mężczyzn i 4,0 · 1012/l u kobiet) oraz wskaźnika hematokrytowego (poniżej 0,40 l/l u mężczyzn i 0,36 l/l u kobiet), także zmniejszenie całkowitej masy krwinek czerwonych, a niekiedy i całkowitej objętości krwi krążącej;
zespół jelita drażliwego, zespół jelita nadwrażliwego,
med. zaburzenie czynnościowe jelit występujące u ok. 20% populacji dorosłych, 2-krotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn;
med. zespół objawów zarówno fiz., jak i emocjonalnych występujących w okresie kilku, kilkunastu dni poprzedzających miesiączkę, mogący utrudniać prowadzenie normalnej aktywności życiowej;
aerofagia
[gr.],
med. łykanie nadmiernej ilości powietrza podczas jedzenia;
gonada żeńska, najczęściej parzysta, rzadziej pojedyncza (np. u ptaków z wyjątkiem drapieżnych) lub zwielokrotniona (np. u niektórych wirków, bezczaszkowców);
wet. nawykowa wada koni polegająca na wciąganiu powietrza do przełyku, a następnie wydalaniu go ze świstem;
meteoryzm
[gr.],
med. → wzdęcie.
morzysko, kolka,
wet. zespół objawów bólowych towarzyszących procesom chorobowym toczącym się w obrębie jamy brzusznej;
onkologia
[gr. ónkos ‘wzdęcie’, ‘guz’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny zajmujący się etiologią, patologią, epidemiologią, rozpoznawaniem, leczeniem oraz organizacją walki z chorobami nowotworowymi (nowotwór).
węgiel leczniczy, Carbo medicinalis,
węgiel aktywowany (otrzymywany z węgla drzewnego lub zwierzęcego) stosowany w lecznictwie;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

wzdęcie «powiększenie się obwodu brzucha wskutek nagromadzenia nadmiernej ilości gazów w jelitach»
wzdąćwzdymać
1. «dmąc, wypełnić coś powietrzem»
2. «zwykle o jakichś pokarmach: spowodować nagromadzenie się nadmiernej ilości gazów w jelitach»
wzdąć sięwzdymać się
1. «stać się wzdętym, wypełnionym powietrzem lub innymi gazami»
2. «uwypuklić się, zwykle ku górze»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia