wzbogacony

Encyklopedia PWN

prawo uzyskanie korzyści majątkowej cudzym kosztem bez podstawy prawnej (np. przejęcie zapłaty nieistniejącego długu);
destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Aigner Chrystian Piotr, ur. VI(?) 1756, Puławy, zm. 9 II 1841, Florencja,
architekt i teoretyk architektury.
osadowa luźna skała okruchowa, składająca się z ziarn mineralnych średnicy 0,1–2,0 mm;
dziedzina budownictwa obejmująca wszelkiego rodzaju budynki i konstrukcje inżynieryjne wykonane z drewna, wyróżniająca się specyficznym charakterem tworzywa, odrębnymi metodami technologii, systemem konstrukcji i formą artystyczną.
flotacja
[ang.],
metoda rozdzielania lub wzbogacania w ośrodku wodnym zdyspergowanym powietrzem (dyspersyjny układ) rozdrobnionych (o ziarnach poniżej 0,5 mm) kopalin użytecznych;
abstrakcyjna sztuka, abstrakcjonizm,
termin określający sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów, oderwaną od obrazowania rzeczywistości;
Ajtmatow Czyngis, ur. 12 XII 1928, Szeker, zm. 10 VI 2008, Norymberga,
pisarz kirgiski, tworzący w języku kirgiskim i rosyjskim.
Aman Theodor Wymowa, ur. 20 III 1831, Câmpulung, zm. 19 VIII 1891, Bukareszt,
rumuński malarz i grafik;
region w Ameryce, rozciąga się od granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem na północy po Ziemię Ognistą na południu.
Annales
[annạl] Wymowa,
szkoła Annales,
grupa historyków fr. skupiona wokół czasopisma „„Annales d’histoire économique et sociale”” (ob. „Annales: Économies–Sociétés–Civilisations”), zał. 1929 przez M. Blocha i L. Febvre’a.
artykulacja
[łac.],
muz. sposób wydobywania dźwięków realizowany przez wykonawcę na podstawie norm przekazanych przez tradycję (muzyka dawna, lud.) lub wskazówek kompozytora zawartych w partyturze, takich jak: legato, staccato, arco, pizzicato, col legno, glissando, frullato, tremolo, con sordino, Ped. (z użyciem pedału) itd.;
Biblioteka Śląska w Katowicach,
powstała 1922 jako Biblioteka Sejmu Śląskiego, 1936 przekształcona w Śląską Bibliotekę Publiczną o charakterze ogólnonauk.
biblioteki, których istnienie i działalność jest oparta na majątku fundacyjnym, przeznaczonym na ten właśnie cel przez założyciela (ofiarodawcę, donatora, fundatora).
bizantyńskie ogrody, ogrody bizantyjskie,
kontynuacja tradycji hellenistycznej i rzymskiej sztuki ogrodowej w cesarstwie bizantyńskim, między IV a XV w., wzbogacona o wpływy bliskowschodnie i perskie.

Słownik języka polskiego PWN

wzbogacićwzbogacać
1. «uczynić kogoś bogatszym»
2. «uczynić coś doskonalszym, różnorodniejszym; też: rozwinąć kogoś»
3. «zwiększyć w kopalinie zawartość substancji użytkowej przez usunięcie z niej bezwartościowych domieszek»
wzbogacić sięwzbogacać się
1. «stać się bogatym»
2. «stać się różnorodniejszym, doskonalszym lub wszechstronniejszym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia