wyzwolenia

Encyklopedia PWN

nurt we współcz. teologii latynoamer., który powstał jako reakcja na sytuację „absolutnej negacji Boga”, ubóstwo, wyzysk, niesprawiedliwość społ. i zinstytucjonalizowaną przemoc.
Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, Antifašističko veće narodnog oslobodjenja Jugoslavije (AVNOJ),
powołana XI 1942 z inicjatywy Komunistycznej Partii Jugosławii w wyzwolonym przez partyzantów J. Broz Tito m. Bihać (Bośnia i Hercegowina);
Front Wyzwolenia Narodowego, Fronti Nationalçlirimtar,
albańska organizacja polit., powołana IX 1942 z inspiracji KP Albanii;
Front Wyzwolenia Narodowego (FWN), Dżabhat at-Tahrir al-Watanijja,
algierska organizacja niepodległościowa, powstała 1954;
Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli, portug. Movimento Popular de Liberação de Angola (MPLA),
partia polit. w Angoli; zał. 1956 jako nielegalna organizacja wyzwoleńcza (siedzibą kierownictwa było Kongo),
Narodowy Front Wyzwolenia Angoli, portug. Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA),
partia polit. w Angoli;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia