wysokością

Encyklopedia PWN

basset artezyjsko-normandzki, basset artésien normand,
francuska rasa psów gończych;
budowla o znacznej wysokości, wymagająca specjalnej konstrukcji, uwzględniającej rosnący wraz z wysokością budowli wpływ sił poziomych (od wiatru oraz ewentualnie od ruchów sejsmicznych);
med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
Gay-Lussac
[ge lüsạk]
Louis Joseph Wymowa, ur. 6 XII 1778, Saint-Léonard-de-Noblat, zm. 9 V 1850, Paryż,
francuski fizyk i chemik.
Hindukusz, afg. Kohı Hindūkuš, hindi i urdu Hindūkuś, ang. Hindu Kush,
system górski w Azji Południowo-Zachodniej, w północno-wschodnim obrzeżeniu Wyżyny Irańskiej, na terytorium północno-wschodniego Afganistanu i północnegoPakistanu.
zjawisko wzrostu temperatury w troposferze ze wzrostem wysokości, zamiast normalnie obserwowanego tam spadku temperatury z wysokością (średnio ok. 5–6 K/km).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia