wysokością

Encyklopedia PWN

ziemniak, kartofel, Solanum tuberosum,
gatunek byliny z rodziny psiankowatych, pochodzącej z 2 ośrodków: ze środkowego Chile i z wyspy Chiloe oraz z pogranicza Boliwii i Peru, powszechnie uprawianej w krajach klimatu umiarkowanego — pod względem wielkości zbiorów zajmuje 4. miejsce po pszenicy, ryżu i kukurydzy;
złocień, Chrysanthemum,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
równina morenowa w południowo-wschodniej części Niz. Południowowielkopolskiej, na międzyrzeczu górnej Prosny i górnej Warty, między kotlinami: Grabowską na zachodzie a Szczercowską i Sieradzką na wschodzie;
złotokap, złoty deszcz, Laburnum,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
część Pogórza Kaczawskiego na wschód od doliny Kaczawy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia