wysokością

Encyklopedia PWN

geod. potocznie wielkość oznaczająca wzniesienie danego punktu nad poziomem morza;
astr. jedna ze współrzędnych w układzie horyzontalnym — kąt między kierunkiem do ciała niebieskiego a płaszczyzną horyzontu.
mat. odcinek opuszczony pod kątem prostym z wierzchołka danej figury geometrycznej na jej podstawę (bądź jej przedłużenie);
lotn. pionowa odległość statku powietrznego od określonego poziomu odniesienia;
fiz. subiektywne wrażenie słuchowe zależne głównie od częstotliwości dźwięku, wyznaczające jego położenie na skali muzycznej;
lotn. minimalna (bezpieczna) wysokość lotu w locie wg przyrządów (IFR), wyznaczona dla poszczególnych tras.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia