wyróżnik równania

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie z zakresu algebry;
mat. równanie algebraiczne postaci ax3 + bx2 + cx + d = 0 (a ≠ 0);
mat. równanie algebraiczne postaci ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0);
Cardana wzory
[w. kardana],
mat. wzory wyrażające pierwiastki x1x2, x3 równania algebraicznego x3 + px + q = 0, gdzie p i q — liczby zespolone (do takiej postaci można sprowadzić każde równanie sześcienne).
punkt
[łac.],
mat. w aksjomatycznym ujęciu geometrii — jedno z pojęć pierwotnych (podobnie jak prosta i płaszczyzna); w matematyce współczesnej p. (lub elementami) są nazywane różnego rodzaju przedmioty badań mat., tworzące rozmaite zbiory (przestrzenie);
delta, Δ,
mat. symbol (litera grecka) oznaczający skończony przyrost zmiennej wielkości fizycznej, a także wyróżnik równania kwadratowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia