wyporność standardową

Encyklopedia PWN

masa wody wypartej przez statek, równa jego całkowitej masie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia