wykresami pracy

Encyklopedia PWN

techn. zestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę energii doprowadzonej do badanego układu (kotła parowego, całej elektrowni, sieci elektroenerg. kraju albo procesu technol. — np. otrzymywania kwasu siarkowego) i energii uzyskanej w toku przebiegu procesu (np. ciepła tworzenia kryształów), a po stronie rozchodu — sumę energii użytecznej i straconej.
Clapeyron
[klaperą̣]
Benoît Paul Émile, ur. 26 I lub 21 II 1799, Paryż, zm. 28 I 1864, tamże,
fr. inżynier i fizyk;
diagram
[gr. diágramma ‘zarys’],
graficzne przedstawienie procesu lub struktury, rodzaj wykresu, schematu, grafu;
zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
Kunský Josef, ur. 6 X 1903, zm. 21 IX 1977, Sušice (kraj pilzneński),
czeski geograf i geomorfolog;
Mikołaj z Oresme, Nicole Oresme, Nicolas d’Oresmus, ur. ok. 1320, Allemagne k. Caen, zm. 11 VII 1382, Lisieux,
francuski ksiądz, astronom, filozof i matematyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia