wykresami pracy

Encyklopedia PWN

fiz. graficzne przedstawienie procesu termodynamicznego, sporządzone w celu przeprowadzenia analizy procesów zachodzących w maszynach cieplnych, silnikach, urządzeniach chłodniczych;
izotermiczny proces, przemiana izotermiczna,
proces termodynamiczny, podczas którego temperatura układu nie ulega zmianie;
izobaryczny proces, przemiana izobaryczna,
proces termodynamiczny, podczas którego ciśnienie nie ulega zmianie;
izochoryczny proces, przemiana izochoryczna,
proces termodynamiczny, podczas którego objętość układu nie ulega zmianie;
Arctowski Henryk, nazwisko rodowe Artzt, ur. 15 VII 1871, Warszawa, zm. 21 II 1958, Waszyngton,
polski podróżnik, geofizyk i geograf, wybitny znawca krain polarnych.
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia