wykładnikiem jonów wodorotlenkowych

Encyklopedia PWN

pH
[łac. potentium hydrogeni],
wykładnik jonów wodorowych,
wielkość stosowana do określania odczynu roztworu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia