wydzielone

Encyklopedia PWN

w szerokim znaczeniu — wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem środowiska społecznego i przyrodniczego na człowieka, kształtujące jego tożsamość, osobowość, postawy; w znaczeniu węższym — oddziaływania organizowane celowo, mające prowadzić do pożądanych zmian w funkcjonowaniu jednostek i grup.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (WSiP),
wydawnictwo utworzone 1974 w Warszawie;
aparat stosowany do odparowywania rozpuszczalnika z roztworu (lub emulsji) w celu zagęszczenia roztworu lub wydzielenia rozpuszczonych ciał stałych;
minim. językowa jednostka tekstu, która daje się wydzielić na podstawie analizy formalnej i semantycznej;
wzbogacanie kopaliny, wzbogacanie urobku,
zespół procesów prowadzonych w zakładzie górniczym w celu zwiększenia procentowej zawartości składników użytecznych w kopalinie przez usuwanie z niej skały płonnej i in. zanieczyszczeń obniżających wartość gosp. kopaliny.
rodzaj wzmacniacza, w którym zarówno sygnał wejściowy (wzmacniany), jak i sygnał wyjściowy (wzmocniony) są przebiegami elektrycznymi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia