wydzielone

Encyklopedia PWN

wapnia wodorotlenek, wapno gaszone, Ca(OH)2,
związek nieorg.; biała substancja krystaliczna;
wapno chlorowane, wapno bielące, chlorek bielący,
mieszanina związków nieorg.: Ca(ClO)2 · 4H2O i CaCl2 · Ca(OH)2 · H2O, będąca produktem działania chloru na wodorotlenek wapnia;
stosunek ciepła uzyskanego ze spalenia paliwa do masy lub objętości tego paliwa;
pochodne org. — estry, i nieorg. — sole kwasu węglowego.
Widmanstättena figury
[f. ˜sztetena],
wzór widoczny na wypolerowanej powierzchni przekroju niektórych meteorytów żel., zw. oktaedrytami, oraz metalicznych części niektórych meteorytów żel.-kam. (syderolity), po jej wytrawieniu rozcieńczonym kwasem azotowym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia