wydzielone

Encyklopedia PWN

Petersburg, Sankt Petersburg, Sankt-Pietierbụrg, 1914–24 Piotrogród, 1924–91 Leningrad,
m. wydzielone, odrębny podmiot Federacji Ros., nad Newą i Zat. Fińską; stolica obwodu leningradzkiego.
zespół rozmieszczonych na pewnym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie urządzeń telekomunik., przeznaczonych do świadczenia różnych usług telekomunik. (np. usług telefonicznych, radiotelefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, radiofonicznych, telewizyjnych);
państwo w Ameryce Środkowej, w archipelagu Małych Antyli, na Oceanie Atlantyckim i na Morzu Karaibskim
woltametr, kulombometr, kulometr,
przyrząd do pomiaru ładunku elektr.;
państwo w zachodniej części Azji, na Zakaukaziu, nad Morzem Kaspijskim
Boyle
[boıl]
Sir Robert Wymowa, ur. 25 I 1627, Líos Mór (hrab. Port Láirge, Irlandia), zm. 30 XII 1691, Londyn,
angielsko-irlandzki chemik, fizyk i filozof, uważany za jednego z twórców nowoczesnej chemii.
Kesong, Kaesŏng,
m. na południu Korei Północnej, w prow. Hwanghae Pn., w pobliżu linii demarkacyjnej z Koreą Południową;
państwo w środkowej Afryce, w dorzeczu rzeki Kongo, z niewielkim (37 km) dostępem do Oceanu Atlantyckiego
państwo w Afryce Równikowej, nad O. Atlantyckim, w prawobrzeżnej części dorzecza Konga
Ramsay
[rạ̈mzi]
Sir William Wymowa, ur. 2 X 1852, Glasgow, zm. 23 VII 1916, High Wycombe (hrab. Buckinghamshire),
angielski chemik i fizyk.
państwo w Azji Wschodniej, na wyspie Tajwan i 21 przybrzeżnych wyspach oraz na archipelagu Peskadory, położonym w Cieśninie Tajwańskiej, oddzielającej Tajwan od Chin; formalnie prowincja Chin, faktycznie niezależny od rządu ChRL
tuner
[ang.],
nazwa części składowej odbiornika radiofonicznego lub odbiornika telewizyjnego, w której zachodzi wyodrębnienie sygnału pożądanego ze wszystkich sygnałów docierających do wejścia t. z anteny, a także przetworzenie tego sygnału do postaci umożliwiającej sterowanie końcowymi urządzeniami odbiornika (np. głośnikiem, kineskopem lub monitorem ciekłokrystalicznym);
oddziały partyzanckie formowane z czł. Uderzeniowej Grupy Wydzielonej (pot. zw. Uderzeniem) pionu wojsk. Konfederacji Narodu (KN);
Addis Abeba, Addīs Abeba,
stolica Etiopii, na Wyż. Abisyńskiej, na wys. 2200–2450 m;
adsorpcja
[łac. ad- ‘przy’, sorbere ‘pochłaniać’],
zagęszczanie substancji (gazów, par, rozpuszczonych ciał stałych, jonów, a także cieczy) na granicy dwóch sąsiadujących faz.
Ałma-Ata, kazachskie i ros. Ałmaty, Almaty, 1867–1921 Wierny,
m. wydzielone w Kazachstanie, u północnego podnóża Ałatau Zailijskiego, częściowo na stożkach napływowych Wielkiej i Małej Ałmaatynki (dorzecze Ili), na wys. 650–950 m.
dział analizy chem. obejmujący metody oznaczania składu jakościowego i ilościowego badanej substancji, wykorzystujący promieniotwórcze właściwości radionuklidów.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

wydzielićwydzielać
1. «dać komuś należną, zwykle niewielką część czegoś»
2. «oddzielić coś, co wchodziło w skład większej całości»
3. wydzielać «być źródłem zapachu, energii itp.»
4. «o narządach żywego organizmu: wytworzyć substancje potrzebne organizmowi w zachodzących w nim procesach lub służące do usuwania zbytecznych produktów przemiany materii»
5. «o pierwiastkach, prądzie elektrycznym i związkach chemicznych: wysłać na zewnątrz energię»
wydzielić sięwydzielać się
1. «wytworzyć się, powstać»
2. wydzielać się «o zapachach, substancjach: wydobywać się na zewnątrz»
3. fiz. «zostać wydzielonym, wytrąconym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia