wydawnictwo ciągłe

Encyklopedia PWN

samoistna publikacja wydawnicza, periodyczna, o nieprzewidzianym z góry zakończeniu (gazeta, czasopismo);
Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego, ang. International Standard Serial Number Wymowa(ISSN Wymowa),
symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu;
samoistna publikacja wydawnicza, ciągła, której poszczególne tomy o indywidualnym tytule, często numerowane, ukazujące się zwykle nieregularnie, są połączone w całość wspólnym tytułem lub znakiem serii i jednolitą szatą graficzną.
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
Biblioteka Narodowa w Warszawie (BN),
centralna biblioteka państwa tworzona od 1918, powołana 1928, otwarta 1930;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia