wybierania

Encyklopedia PWN

komicje, łac. comitia,
w starożytnym Rzymie zgromadzenie ludu, najwyższa instytucja w państwie, wybierająca urzędników, stanowiąca prawo (głosowanie ustaw) i sądząca w sprawach najwyższych i natury politycznej;
kongres
[łac. congressus ‘zebranie’, ‘zgromadzenie’]:
prywatna instytucja o charakterze fundacji,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia