wybarwienie

Encyklopedia PWN

grupa barwników syntetycznych, których cząsteczki zawierają sześcioczłonowy nienasycony pierścień heterocykliczny, w którym heteroatomami są azot i tlen;
barwniki mające zdolność do trwałego chem. wiązania się z barwionymi włóknami dzięki obecności w swych cząsteczkach reaktywnych grup (np. chlorotriazynowych, epoksydowych), które wiążą się z odpowiednimi grupami włókien;
grupa barwników syntetycznych, których cząsteczki zawierają atomy siarki;
barwniki syntetyczne, których szkielet cząsteczki stanowią pochodne triarylometanu CH(Ar)3 (Ar — aryl), a związane z pierścieniem grupy aminowe i hydroksylowe znajdują się w położeniu para w stosunku do centralnego atomu węgla metanowego;
syntet. barwniki prawie nierozpuszczalne w wodzie, stosowane w postaci zawiesin;
syntetyczny barwnik z grupy barwników azynowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia