wybarwienie

Encyklopedia PWN

efekt procesu barwienia w postaci nadanej trwałej barwy przedmiotom użytkowym;
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
barwienie włókien, farbowanie włókien,
technol. zespół operacji, w wyniku których uzyskuje się zabarwienie włókna, tzw. wybarwienie, zgodne z założonymi parametrami kolorystycznymi i użytkowymi.
pochodne antrachinonu stanowiące, po barwnikach azowych, najważniejszą i najliczniejszą grupę barwników syntetycznych;
barwniki tioindygowe, tioindygoidy,
barwniki syntetyczne — pochodne tioindyga (siarkowy odpowiednik indyga), należące w podziale użytkowym do barwników kadziowych (barwniki);
rzemiosło i dział przemysłu zajmujące się barwieniem włókien;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia