wyładowanie elektryczne koronowe

Encyklopedia PWN

zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
wyładowanie ulotowe, ulot, wyładowanie koronowe,
fiz. wyładowanie elektryczne w gazie o ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego występujące w obszarach silnie niejednorodnego pola elektrycznego o dużym natężeniu (np. w pobliżu ostrzy);
elektrofotografia
[gr.],
kserografia,
metoda wytwarzania kopii przy użyciu kserokopiarek.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia