wyładowania elektryczne samoistne

Encyklopedia PWN

zjawisko przepływu prądu elektrycznego w dielektrykach pod wpływem pola wyładowanie elektryczne.
wyładowanie elektryczne utrzymujące się po usunięciu czynników zewnętrznych powodujących powstawanie swobodnych nośników prądu;
wyładowanie elektryczne zanikające po usunięciu czynników zewnętrznych powodujących powstawanie swobodnych nośników prądu;
fiz. samoistne wyładowanie elektryczne w gazie występujące w szybkozmiennym polu elektrycznym, w którym jonizacja gazu zachodzi wskutek zderzeń atomów z drgającymi (zgodnie z częstotliwością drgań pola) elektronami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia