wtórna

Encyklopedia PWN

stosowane w praktyce poligraficznej i wydawniczej układy miar służące do określania stopni pisma drukarskiego oraz wymiarów elementów składu (wierszy, justunku, kolumn, łamów i in.).
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
agrocenoza
[gr. agrós ‘rola’, koinós ‘wspólny’],
agroekosystem,
ekol. biocenoza wtórna powstała w wyniku zniszczenia biocenozy naturalnej przez człowieka i stworzenia na jej miejscu sztucznego ekosystemu, silnie uproszczonego, dostosowanego do hodowli roślin.
analfabetyzm
[gr. analphábētos ‘nieznający abecadła’],
brak umiejętności czytania, pisania i wykonywania 4 podstawowych działań arytmetycznych u osób, które osiągnęły określony wiek. W Polsce dotyczy dzieci od 10 lat, w świetle ustaleń UNESCO — osób w wieku powyżej 15. roku życia.
anateksis
[gr. anátēksis ‘topnienie’],
geol. proces zachodzący w skorupie ziemskiej na głęb. 10–20 km, polegający na upłynnianiu (topieniu) starszych kompleksów skalnych pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia oraz przepajaniu ich emanacjami magmy (pary, gazy) lub magmą;
rodzaj transformatora, w którym część uzwojenia jest wspólna dla strony pierwotnej i wtórnej (na rdzeniu tylko 1 uzwojenie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia