wspierać

Encyklopedia PWN

fundacja, zał. 1991 przez pol. naukowców i czł. Pol. Tow. Chem., z siedzibą w Warszawie i Gliwicach;
ugrupowanie polityczne powołane 30 XI 1993 (pierwsze posiedzenie 7 I 1994) z inicjatywy prezydenta RP L. Wałęsy jako stowarzyszenie;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
fundacja powstała z inicjatywy amer. finansisty i filantropa G. Sorosa jako niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa; zał. 1988, z siedzibą w Warszawie;
fundusze EWG, potem (od 1993) Wspólnoty Europejskiej;
Reagan
[rẹıgən]
Ronald Wilson Wymowa, ur. 6 II 1911, Tampico (stan Illinois), zm. 5 VI 2004, Los Angeles,
polityk amerykański, aktor, prezydent Stanów Zjednoczonych.
antypedagogika
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, paidagōgikḗ ‘wiedza’, ‘nauka o wychowaniu’],
pedag. nurt współczesnej pedagogiki antyautorytarnej, którego dewizą jest „wspierać, a nie wychowywać”;
Balcerowicz Leszek, ur. 19 I 1947, Szpetal Dolny (ob. dzielnica Włocławka),
ekonomista i polityk; twórca programu zmiany systemowej polskiej gospodarki.
Bolesław I Chrobry, z dynastii Piastów, ur. 967, zm. 17 VI 1025,
pierwszy król Polski.
Cezar, Gajusz Juliusz Cezar, Caius Iulius Caesar, ur. 13 VII 100 p.n.e., zm. 15 III 44 r. p.n.e., Rzym,
wódz i polityk rzymski.
Elżbieta I, z dynastii Tudorów, ur. 7 IX 1533, Greenwich k. Londynu, zm. 24 III 1603, Richmond,
królowa Anglii i Irlandii.
szczególne obszary transgranicznej współpracy regionalnej w Europie;
instytucja państw. działająca na rzecz kultury;
guerrilla
[gerrịja; hiszp., ‘mała wojna’] Wymowa,
wojna nieregularna, partyzantka.
Joint
[dżoınt],
American Jewish Joint Distribution Committee, Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Pomocy,
organizacja pomocy Żydom, zał. 1914 z inicjatywy American Jewish Committee, elitarnej organizacji o charakterze syjonistycznym (zał. 1906), reprezentującej koła wielkiej finansjery żydowskiej w USA;
międzynarodowa, regionalna instytucja finansowa,

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

wesprzećwspierać
1. «oprzeć o coś, podtrzymać czymś od dołu lub z boku»
2. «udzielić pomocy materialnej, moralnej lub zbrojnej»
3. «dostarczyć argumentów lub dowodów na poparcie jakiejś tezy»
wesprzeć sięwspierać się
1. «podeprzeć się czymś, oprzeć się na czymś lub o coś»
2. «o budowlach lub jej częściach: spocząć na podporze, zostać opartym na czymś»
3. «podtrzymać się wzajemnie»
4. «udzielić sobie nawzajem pomocy»
5. «być czymś udokumentowanym, uzasadnionym»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia