współzawodniczy

Encyklopedia PWN

substancje hamujące aktywność enzymatyczną.
business reengineering
[bı̣znəs rıendżını̣ərıŋ; ang., ‘reinżynieria’, ‘przebudowa’],
ekon. metoda zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na radykalnym projektowaniu od nowa procesów gospodarczych w celu przełomowej poprawy;
emulacja
[łac. aemulatio < aemulari ‘naśladować’, ‘współzawodniczyć’],
inform. technika rozpoznawania przez układ elektroniczny lub program zw. emulatorem, danych przeznaczonych dla innego układu lub programu;
Janssens Abraham, ur. ok. 1575, Antwerpia, zm. 1632, tamże,
malarz flamandzki;
Komunistyczna Partia Chin (KPCh), Zhongguo Gongchandang,
partia rządząca w ChRL; zał. 1921 w Szanghaju, sekcja Międzynarodówki Komunistycznej;
koncert
[łac.],
concerto,
muz. utwór muzyczny na instrument solo (koncert skrzypcowy, fortepianowy itp.) lub 2–4 instrumenty solowe (koncert podwójny, potrójny itd.) i orkiestrę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia