wschodni

Encyklopedia PWN

pow. ziemski w woj. łódz.;
„Przegląd Wschodni. Historia i współczesność Polaków na Wschodzie”,
kwartalnik nauk., wyd. od 1991 w Warszawie przez Stow. „Wspólnota Polska”;
Wschodnia, Schodnia,
rz., prawy dopływ Czarnej;
formacje wojsk. tworzone na terytoriach ZSRR okupowanych przez Niemców spośród miejscowej ludności i byłych żołnierzy Armii Czerwonej;
określenie sprzeczności międzynar. związanych z zarysowującym się od końca XVIII w. rozpadem imperium tur. i walką mocarstw o podział jego terytoriów (gł. europejskich) → sprawa wschodnia.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia