wschodni

Encyklopedia PWN

żółtopuzik, Ophisaurus apodus,
beznoga jaszczurka;
ruch chłopski w Chinach na przełomie III i II w. p.n.e.; przyczynił się do upadku dynastii Wschodniej Han.
żółwiaki, Trionychidae,
rodzina wodnych żółwi;
żupan
[wł. < arab.],
wywodzący się ze wschodniego kaftana ubiór męski, stanowiący wraz z kontuszem podstawowy zestaw pol. szlacheckiego ubioru nar.;
warzelnie i kopalnie soli na obszarach solonośnych Podkarpacia Wschodniego, od Tyrawy Solnej koło Sanoka przez Lacko, Starą Sól, Drohobycz, Stebnik, Kałusz, Dolinę do Kosowa koło Kołomyi;
żuz
[kazas. ‘część’],
orda,
u Kazachów związek plemienny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia