wrodzonej

Encyklopedia PWN

med. genetycznie uwarunkowana choroba kory nadnerczy;
med. wrodzony niedobór ilości lub aktywności niektórych enzymów, będący przyczyną blokowania lub hamowania prawidłowego przebiegu różnych szlaków metabolicznych w organizmie;
kiła, syfilis, lues, dawniej zw. także przymiotem,
układowa choroba zakaźna przenoszona drogą płciową, o przewlekłym przebiegu, wywoływana przez krętki blade;
natywizm
[łac. nativus ‘wrodzony’],
filoz. pogląd w teorii poznania, przyjmujący tezę, że umysł ludzki zawiera wiedzę wrodzoną, wcześniejszą od doświadczenia zmysłowego, zw. też racjonalizmem genetycznym;
natywizm
[łac. nativus ‘wrodzony’],
psychol.:
med. nieprawidłowe połączenie światła narządów lub tkanek z powierzchnią skóry (p. zewnętrzna) lub świateł narządów między sobą (p. wewnętrzna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia