wpleszcz owczy

Encyklopedia PWN

wpleszcz owczy, Melophagus ovinus,
krwiopijna muchówka z rodziny wpleszczowatych;
wpleszczowate, narzępikowate, Hippoboscidae,
rodzina muchówek krótkoczułkich z grupy larworodnych, charakteryzujących się „rodzeniem” larw dojrzałych do przeobrażenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia