wojskowi

Encyklopedia PWN

termin nowoż. określający cesarzy rzym. panujących 268–284, kreowanych przez wojsko;
wyższa uczelnia techn., zał. 1951, z siedzibą w Warszawie;
konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona III 1940 w Poznaniu w wyniku połączenia Wielkopol. Organizacji Wojsk., Poznańskiej Organizacji Zbrojnej i Wojska Ochotniczego
tymczasowy pozakonstytucyjny organ władzy, faktycznie nadrzędny wobec pozostałych władz państw., administrator stanu wojennego w Polsce 1981–83;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia