wojna psychologiczna

Encyklopedia PWN

Makanin Władimir S., ur. 13 III 1937, Orsk, zm. 1 XI 2017, Krasny,
pisarz rosyjski;
neorealizm
[gr.-łac.],
O’Neill
[ounị:l]
Eugene Gladstone Wymowa, ur. 16 X 1888, Nowy Jork, zm. 27 XI 1953, Boston,
jeden z największych amerykańskich dramaturgów XX wieku, ojciec współczesnego dramatu amerykańskiego.
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, właśc. Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim,
list wystosowany 18 XI 1965 przez Episkopat Polski do Episkopatu Niemiec pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II;
Osterwa Juliusz, właśc. Julian Andrzej Maluszek, ur. 23 VI 1885, zm. 10 V 1947, Warszawa,
aktor, reżyser.
literatura perskojęzyczna rozwijała się na bardzo rozległym obszarze: na płaskowyżu irańskim, a także w Azji Środkowej i Indiach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia